Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΤΗ Β’ ΒΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ

Last modified on 22.03.2019