Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

82/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με θέμα: Διευκρινίσεις επί ερωτήσεων σχετικά με τους όρους διακήρυξης των δημοπρασιών των παραχωρούμενων εκτάσεων ‘’Ακτή Α΄ Βούλας’’ (Κάμπινγκ Βούλας) και “Ακτή Β' Βούλας”

Last modified on 02.04.2019