Συμβαίνουν στην πόλη μας

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΡΜΟΥ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ