Συμβαίνουν στην πόλη μας

Feb
24

24.02.2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΡΜΟΥ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ