Συμβαίνουν στην πόλη μας

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΡΜΟΥ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ