Συμβαίνουν στην πόλη μας

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18.01.2019

Aπόφαση 1/2019 της Συνεδρίασης της Δημοτικής Ενότητας Βούλας (16.1.2019)

σχετικό αρχείο

Αριθ. Απόφασης: 01/2019
1ο Θέμα Η.Δ.
Γνωμοδότηση επί της Β΄Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου.