προσκληση  12ης συνεδριασης Δ.Κ.Βούλας

αποφασεις 11ης συνεδριασης δημοτικησ κοινοτητας βουλας με αριθ.41 έως 53/2011

προσκληση 11ης συνεδριασης Δημοτικης Κοινοτητας Βούλας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΠΟ 4/2011 ΕΩΣ 40/2011

αποφασεις δημοτικης κοινοτητας βουλας 10 συνεδριαση 28.06.2011

αποφασεις 35/2011,36/2011,37/2011,38/2011,39/2011,40/2011

Σας προσκαλούμε την 28 Iουνίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  20.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 10η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 

    Βούλα,  25 Μαϊου  2011
 Αριθ.Πρωτ:   29281

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 

Σας προσκαλούμε στις  30   Μαϊου  2011, ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 9η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο

Επικύρωση πρακτικών των υπ΄ αριθμ. 1, 2, 3, 4, ,5, 6, 7 ,8 Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.

Θέμα 2ο

Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 27/09 απόφασης Δ.Σ. Βούλας με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

  

                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΣΩΝΑ

  

 

     Σας προσκαλούμε στις  2   Μαϊου  2011, ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα 19.00,

στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 8η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο

Λήψη απόφασης για λειτουργία επί 24ώρου βάσεως και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, για το χρονικό διάστημα από 15.5.2011  έως 15.9.2011.

Θέμα 2ο

Λήψη  μέτρων για την  πυροπροστασία της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας .

Θέμα 3ο

Λήψη  απόφασης σχετικά με προέγκριση ή μη, άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα λειτουργήσει ως παραγωγή παγωτού - ζαχαροπλαστείο, με την επωνυμία  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Παύλου 67, στην Βούλα.

 

 

                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΣΩΝΑ