ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με ταφές, εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους”

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 24η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:    

 

    

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με ταφές, εκταφές και  παρατάσεις ταφών των συγγενών τους”

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 02/2019
1ο Θέμα Η.Δ.
Τροποποίηση θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 03/2019
2ο Θέμα Η.Δ.
Περί συμπληρώσεως του άρθρου 44 του ισχύοντος εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων των Δ.Ε Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 4η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση θέσεων ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Βούλας.

2.Περί συμπληρώσεως του άρθρου 44 του ισχύοντος εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων των Δ.Ε Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή

σχετικό αρχείο

Αριθ. Απόφασης: 01/2019
1ο Θέμα Η.Δ.
Γνωμοδότηση επί της Β΄Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου.