Συμβαίνουν στην πόλη μας

11.07.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16-07-2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 16η Ιουλίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».