Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 17 η  Νοεμβρίου, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, της εταιρείας με επωνυμία «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΤΑΛΙ ΙΚΕ», επί ΤΩΝ ΟΔΏΝ Ηλίου 19 & Σελήνης, στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Περί αναγκαστικών εκταφών λόγω λήξης τριετίας ή λήξης παρατάσεων και μη υποβολής αιτημάτων παράτασης».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                     

13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 56-57-58

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την  6η Οκτωβρίου , ημέρα  Τρίτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

 « Eπικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 6η, 7η, 8η, 9η, 10η,   έτους 2015».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Κατάθεση προτάσεων για τον Κανονισμό Περιπτέρων».

 

 

12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 43 - 55

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 13η  Ιουλίου , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος και λιανικής διάθεσης τροφίμων ποτών, της Ζάγουρα Χριστίνας του Δημητρίου επί της οδού Αφροδίτης 1, στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση  ή μη  άδειας λειτουργίας μουσικής για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα  καφετέρια-ζαχαροπλαστείο, της εταιρείας «Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Σ.ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Λ.Ποσειδώνος αρ.17 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 3ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 13η  Ιουλίου , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος και λιανικής διάθεσης τροφίμων ποτών, της Ζάγουρα Χριστίνας του Δημητρίου επί της οδού Αφροδίτης 1, στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση  ή μη  άδειας λειτουργίας μουσικής για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα  καφετέρια-ζαχαροπλαστείο, της εταιρείας «Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Σ.ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Λ.Ποσειδώνος αρ.17 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 3ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».