Συμβαίνουν στην πόλη μας

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την25η Σεπτεμβρίου , ημέρα  Πέμπτη     και ώρα19:30 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

 «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής για την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης».          

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης επί εκκρεμοτήτων του τάφου Β6 τριετούς χρήσεως στο Δημ.Κοιμητήριο Βουλιαγμένης»

ΘΕΜΑ 3ο

«Λήψη απόφασης σχετικά με τις προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης για  τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Πόλης»

ΘΕΜΑ 4ο

«Λήψη απόφασης σχετικά με τις προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης για  τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Κοιμητηρίου»

ΘΕΜΑ 5ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

 

9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 34-35-36

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 1-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 28-33/2014

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    1η Αυγούστου , ημέρα  Παρασκευή     και ώρα09:30 π.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 1η, 2η    3η, 4η, 5η, 6η, 7η έτους 2014 ».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης για την εύρυθμη  λειτουργία και ευταξία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης»

ΘΕΜΑ 3ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (εστιατόριο), της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΚΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο

«ΑΙ ΝΙΚΟΛΑΣ», επί της οδού Απόλλωνος αρ.28 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 4ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για αόριστο χρονικό διάστημα στην επιχείρηση μαζικής εστίασης και προσφοράς πλήρους  γεύματος – αναψυχής της VOULIAGMENISEASIDEE.Π.Ε και διακριτικό τίτλο “KIKU”  που λειτουργεί επί της οδού Ορφέως αρ.2 στη Βουλιαγμένη»

ΘΕΜΑ 5ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Κ.Β

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 6 η Μαίου , ημέρα  Τρίτη     και ώρα09:00 π.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης γα την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατόριο, της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε» με διακριτικό τίτλο GRILLROOM, εντός του ξενοδοχείου ΑΡΙΩΝ που λειτουργεί επί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη»

ΘΕΜΑ 2ο

«Λήψη απόφασης γα την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφετέρια-μπαρ, της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε» με διακριτικό τίτλο ΑΛΙΑ, εντός του ξενοδοχείου ΑΡΙΩΝ που λειτουργεί επί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη»

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης γα την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατόριο, της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε» με διακριτικό τίτλο ΚΥΜΑΤΑ, εντός του ξενοδοχείου ΝΑΥΣΙΚΑ που λειτουργεί επί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Λήψη απόφασης γα την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφετέρια-μπαρ, της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε» με διακριτικό τίτλο SOFA, εντός του ξενοδοχείου ΝΑΥΣΙΚΑ που λειτουργεί επί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 5Ο

«Λήψη απόφασης γα την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατόριο-αναψυκτήριο-μπαρ (ανεξάρτητο κτίσμα), με  διακριτικό τίτλο CLUBHOUSE, εντός του ξενοδοχείακού συγκροτήματος της εταιρείας ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε ,  που λειτουργεί επί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 6Ο

«Λήψη απόφασης γα την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατόριο, της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε» με διακριτικό τίτλο SΑΟ, εντός του ξενοδοχείου ΝΑΥΣΙΚΑ που λειτουργεί επί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη

ΘΕΜΑ

7Ο

«Λήψη απόφασης γα την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σνακ-μπαρ-καφετέρια (χωρίς παρασκευαστήριο), της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε» με διακριτικό τίτλο ΑΛΙΑ, εντός του ξενοδοχείου ΑΡΙΩΝ που λειτουργεί επί της οδού Απόλλωνος αρ.40 στη Βουλιαγμένη»

 

 

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11 - 12-  13  / 2014

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-3-14 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  9 - 10 /19-3-2014

                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 19 η Μαρτίου , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα20:30 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

 

 

                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 19 η Μαρτίου , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα20:30 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

 

 

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  03 -08 / 2014