Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 16 - 01- 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό  διάστημα ενός έτους εντός του καταστήματος, για την επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος της ΔΗΜ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , που λειτουργεί επί των οδών Ορφέως αρ.2 και Ποσειδώνος στη Βουλ/νη».

ΘΕΜΑ 2ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                     

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 14- 12- 2016, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

       «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                     

14η ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ 30-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 53-54-5-56

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 30- 11 - 2016, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η , 12η , 13η   έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2ο

«Κανονιστική απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων».

ΘΕΜΑ 3ο

«Συζήτηση – προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας των παιδικών χαρών».

ΘΕΜΑ 4ο

       «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦ.48-52

12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-10-2016 ΑΠΟΦ. 46-47

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 17- 10 - 2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  9:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου «ΛΑΣΙΘΙ» στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ 2ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου  στη «ΘΕΣΗ Α» Δ.Ε.Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ 3ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου  στη «ΘΕΣΗ Γ» Δ.Ε.Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ 4ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου «ΑΓΝΑΝΤΙ» στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης.