Συμβαίνουν στην πόλη μας

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 22/5/2012, ημέρα Τρίτη, και ώρα 8:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

βλ. συνημμένο αρχείο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στις 4/5/2012, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 8:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

(βλέπε συν. αρχείο)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”   σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος στις  21/3/2012 και ώρα 9:00μμ, ημέρα Τετάρτη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

Βλ. συνημμένο αρχείο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”   σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος στις  23/2/2012 και ώρα 8:00μμ, ημέρα  Πέμπτη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

Για περισσερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος στις 24/1/2012 και ώρα 9:00μμ, ημέρα Τρίτη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ψητοπωλείο-οβελιστήριο με διανομή κατ’οικον, επί της οδού Αναργυρούντος 45 στη Βάρη.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”   σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος στις 24/11/2011 και ώρα 7:00μμ ημέρα Πέμπτη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

...

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχειο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”   σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του  Δημοτικού Καταστήματος στις 05/10/2011 και ώρα 7:00μμ ημέρα Τετάρτη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

...

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος στις 01/07/2011 και ώρα 7:00μμ ημέρα Παρασκευή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1Ο

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος σνακ μπαρ με διανομή κατ΄οίκον, του ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ Βαν του Δημητρίου , επί της οδού Λ. Ποσειδώνος αρ. 20 & Λητούς στη Βάρκιζα

2Ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα εστιατόριο της MC DONALDS HELLAS ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε., επί της οδού Αγ. Λαύρας & Παίζη αρ. 10 στη Βάρη.

3Ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα καφετέρια-αναψυκτήριο της Π. ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Λ. Ποσειδώνος & Ξ. Διός αρ.2 στη Βάρκιζα

4Ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα οβελιστήριο της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Απόλλωνος αρ. 2 στη Βάρκιζα.


5
Ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα εστιατόριο καφετέρια μπαρ, με διακριτικό τίτλο DO IT (1), τις ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Α.Ε., που βρίσκεται εντός της Ακτής (πρώην Πλαζ ΕΟΤ) Βάρκιζας

6Ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα ζαχαροπλαστείο - αναψυκτήριο της ELNIC (ΕΛΝΙΚ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., επί της οδού Λ. Ποσειδώνος αρ.8 στη Βάρκιζα

7Ο

Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα εστιατόριο της ΑΘΗΝΑ RESTAURANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., επί της οδού Αναγυρούντος αρ. 45 στη Βάρη

8ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα εστιατόριο – ψαροταβέρνα – αναψυκτήριο - καφετέρια της ΠΑΝ. ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί της οδού Λ. Ποσειδώνος αρ. 3 στη Βάρκιζα

9ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα ταβέρνα- ψησταριά του ΓΟΥΛΑ Χαράλαμπου του Νικολάου, επί της οδού Πανός αρ.18 στο Δίλοφο Βάρης

10ο

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κουρείο, του ΠΑΠΠΑ Παναγιώτη του Αναστασίου , επί της οδού Δημ. Κ. Νάσσου αρ. 3Α( πρώην Πλ. Ηρώων) στη Βάρη

11ο

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος περιποίησης χεριών ποδιών (μανικιούρ- πεντικιούρ), του ΠΑΠΠΑ Παναγιώτη του Αναστασίου , επί της οδού Δημ. Κ. Νάσσου αρ. 3Α( πρώην Πλ. Ηρώων) στη Βάρη

12ο

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος σνακ μπαρ, του ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου του Ηρακλή , επί της οδού Λ. Ποσειδώνος αρ. 20 στη Βάρκιζα

13ο

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το έτος 2011, στο κατάστημα ψητοπωλείο της ΘΩΜΑΣ ΖΑΧΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Ο.Ε., επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου αρ.94 στη Βάρκιζα

14ο

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος παντοπωλείο, του ΚΑΡΤΕΣΙΟΥ Σωτηρίου του Ευαγγέλου , επί της οδού Βάκχου αρ. 22 στη Βάρη

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική Συνεδρίαση του σώματος, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος στις 06/05/2011 και ώρα 7.00 μμ ημέρα Παρασκευή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1Ο

Ορθή επανάληψη της απόφασης «Ανάπλαση πράσινο-Ποιότητα Ζωής»

 

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα διότι το έργο θα ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και οι προθεσμίες είναι οριακές

Η Δημοτική Ενότητα Βάρης ανακοινώνει την λειτουργία ΝΕΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ της Δημοτικής Συγκοινωνίας, από Δευτέρα 18/04/2011.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διευκόλυνση των μετακινήσεων όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων και η μείωση της χρήσης των Ι.Χ αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης μας. Η  διαδρομή και το ωράριο λειτουργίας έχουν ως κάτωθι:


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από  Πλατ.Βάρκιζας προς εσωτερικό Βάρκιζας:  08.20 π.μ-09.20π.μ-10.20-11.20π.μ

και στην συνέχεια
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από Πλ.Βάρκιζας προς Βάρη: 08:30-09.30-10.30-11.30

 

 

ΒΑΡΚΙΖΑ-Πλατ. Βάρκιζας (Στάση ΟΑΣΑ)-Μιστράλ (Στάση ΟΑΣΑ)-Κανάρια*Αλκυονίδες(Στάση ΟΑΣΑ)-Κυβέλης & Θησέως-Θησέως(mini market)-Πλατ.Ζησιμοπούλου & Θέτιδος-Δημοτικό Σχολ. Βάρκιζας-Φρυνίχου & Δάφνης-Αφροδίτης & Θέτιδος-Θησέως (Στάση ΟΑΣΑ)-Θέμιδος (Στάση ΟΑΣΑ)-Πλατ.Βάρκιζας (Στάση ΟΑΣΑ)-Λεωφ.Ποσειδώνος πρός Βάρη(Στάση ΟΑΣΑ)-Λεωφ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ (Στάσεις ΟΑΣΑ)-ΒΑΡΗ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΑΠΗ -  Εκκλησία Βάρης  - ΜΗΛΑΔΕΖΑ-Αθαν.Διάκου(Στάσεις ΟΑΣΑ)-Σπάρτης-Πάρου(Σαντορίνης)-Δεληγιάννη-Αθ.Διάκου-ΚΟΡΜΠΙ-Πηγάδι-Αιγαίου&Τριπτολέμου-Τριπόλεως-Μεταναστών-Υμηττού&Μεγαλουπόλεως-ΜΗΛΑΔΕΖΑ-Δημητσάνας &Μεγαλουπόλεως- Δημητσάνας &Παλ.Αθηναίων-Πάρου & Δεληγιάννη-Τσαγκαράκη-ΧΕΡΩΜΑ-Καποδιστρίου & Θερμοπυλών-Μαραθωνομάχων & 28ηςΟκτωβρίου- 28ηςΟκτωβρίου & Ξάνθου-Πλατ.Νυμφών-25ης Μαρτίου & Υψηλάντου-Λεωφ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- Εκκλησία Βάρης - ΚΑΠΗ -  Λεωφ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ , ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ -  ΒΑΡΚΙΖΑ (πλατεία)

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ

Page 32 of 32