Συμβαίνουν στην πόλη μας

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης ότι τα οχήματα του πρώην Δήμου Βάρης παραμένουν ακινητοποιημένα στο εργοτάξιο, εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας που επέδειξε η απελθούσα Δημοτική Αρχή, με τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων προς την Ασφαλιστική Εταιρεία που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων.

Αν και από το Νοέμβριο 2010 είχε ενημερωθεί εγγράφως η προηγούμενη δημοτική αρχή και της είχε ταχθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να καταβληθούν τα χρήματα και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, εντούτοις ουδέν έπραξε.

Ήδη ο Δήμος1 μας προβαίνει σε όλες τις νόμιμες επιβαλλόμενες ενέργειες ούτως ώστε το συντομότερο δυνατό τα οχήματα του Δήμου να καλύψουν και πάλι τις ανάγκες των κατοίκων και της περιοχής.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

1 Σεβόμενος τόσο τους δημότες κατοίκους αλλά και τους εργαζομένους του Δήμου που δεν ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Page 32 of 32