Συμβαίνουν στην πόλη μας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 14- 12- 2016, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

       «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                     

14η ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ 30-11-2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 53-54-5-56

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 30- 11 - 2016, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η , 12η , 13η   έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2ο

«Κανονιστική απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων».

ΘΕΜΑ 3ο

«Συζήτηση – προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας των παιδικών χαρών».

ΘΕΜΑ 4ο

       «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦ.48-52

12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-10-2016 ΑΠΟΦ. 46-47

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 17- 10 - 2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  9:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου «ΛΑΣΙΘΙ» στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ 2ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου  στη «ΘΕΣΗ Α» Δ.Ε.Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ 3ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου  στη «ΘΕΣΗ Γ» Δ.Ε.Βουλιαγμένης.

ΘΕΜΑ 4ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου «ΑΓΝΑΝΤΙ» στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης.

 

                                                     

 

 

11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-9-2016  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 35  ΕΩΣ 45

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 22 - 9 - 2016, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής εμποροπανηγύρεων.

ΘΕΜΑ2ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 30 - 8 - 2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου   Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                     

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 30 - 8 - 2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου   Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».