Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-4-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  19-20-21

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις  21 – 4 - 2017, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος της εταιρείας «ΟΡΜΟΣ ΖΩΣΚΑ Ε.Ε. » σε Δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στον Όρμο Ζώσκα , στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης».

θΕΜΑ 2ο

«Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος της εταιρείας «FINE DINE E.E.» σε Δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στην Πλατεία 24ης Ιουλίου , στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ

    3ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

4 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-4-2017  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 12-18 /2017

4 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-4-2017  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 12-18 /2017

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις  6 - 4- 2017, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Γνωμοδότηση επί της Β΄Φάσης της Μελέτης με τίτλο ¨ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ¨».

θΕΜΑ 2ο

 «Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος , επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος και επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας « ¨GELINO Ι.Κ.Ε¨ επί των οδών Ορφέως αρ.2 & Αγ.Παντελεήμονος, στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ

    3ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-3-2017  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9-10-11/2017

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 22 - 03- 2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Προτάσεις Δράσεων της Δ.Κ.Βουλιαγμένης».

θΕΜΑ 2ο

 «Λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία και ευταξία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης ».

 

ΘΕΜΑ

    3ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-02-2017  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  3-4-5-6-7-8 / 2017

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 22 - 02- 2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, προχείρου γεύματος και λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας “Γ.ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗΣ-ΓΡ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, επί της οδού Ερμού αρ. 1 , στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ

2ο 

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης  προχείρου γεύματος της ΤΣΟΥΚΑ Παναγιώτας του Θεόδωρου, επί των οδών  Ερμού & Ιάσωνος αρ. 1 , στη Βουλιαγμένη».

θΕΜΑ 3ο

«Δημοπράτηση Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ

    4ο

 «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».