Συμβαίνουν στην πόλη μας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις   26  - 5 -2016, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

  «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 1η,

 2η, 3η ,4η, 5η  έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την  υπ΄αριθμ. 50799 /19-11-2015 αίτηση της κας.Ευανθίας Ζαχαριάδου».

ΘΕΜΑ 3Ο

 «Προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης για την  κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος  2017».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                     

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις  19 - 4 -2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Δημοπράτηση χώρου στο μώλο μπροστά από το ΕΝ ΠΛΩ».

ΘΕΜΑ 2Ο

  «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 11η,

 12η, 13η ,14η,15η,16η,17η, έτους 2015».

 

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις  31 -3-2016, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Εισήγηση και υποβολή προτάσεων για τη μελέτη «Θεώρηση Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλ/νης».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Εισήγηση και υποβολή προτάσεων για τη μελέτη «Κόμβος Αφροδίτης-Φλέμινγκ-Αλ.Παναγούλη στα όρια της Δ.Ε.Βάρης και της Δ.Ε.Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις  8 -3-2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου κανονιστικής απόφασης για τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

                                                     

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις   2-3-2016, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου κανονιστικής απόφασης για τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».