Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

σχετικό αρχείο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 21η Iανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου.

       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

      Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                           ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

                                                                                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 22.1.2019 και ώρα 12:00).

Σχετικά αρχεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 2η Iουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος

έτους 2019.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους

2019.

3. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου για το Ετήσιο Πρόγραμμα

Δράσης έτους 2019.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αριθ. Απόφασης: 1/2017
 ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 2/2017
 ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018.

 Αριθ. Απόφασης: 3/2017
 ΘΕΜΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 4/2017
 ΘΕΜΑ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση της Βασιλέως Παύλου και πλατείας Ιμίων”.

Αριθ. Απόφασης: 5/2017
 ΘΕΜΑ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη”.

Αριθ. Απόφασης: 6/2017
 ΘΕΜΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης Ο.Τ Γ320-Γ323 (Πλατεία Ναυαρίνου).

Αριθ. Απόφασης: 7/2017
 ΘΕΜΑ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση περιοχής εισόδου Ασκληπιείου
Νοσοκομείου Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 8/2017
 ΘΕΜΑ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Νέος Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 9/2017
 ΘΕΜΑ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Mελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακής οδού”.