Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
18.05.2011

4η Εκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Rate this item
(0 votes)

 

 

 

 

                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                               

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. άρθρο 95 παρ. 4. για το κατεπείγον της συνεδρίασης σας παρακαλούμε να προσέλθετε  σε Έκτακτη Συνεδρίαση του σώματος, (ο λόγος του κατεπείγοντος είναι λόγο χρονικού περιορισμού στην χρηματοδότηση του έργου), και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 4η έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 19/05/2011 και ώρα 09:30 π.μ. ημέρα Πέμπτη με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης με τίτλο «Ορθή επανάληψη της απόφασης Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης. 

                                               

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                       Κασιδόκωστας Γρηγόριος

                                                                                                                                   Δήμαρχος