Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
09.06.2011

10η Εκτακτη Συνεδρίαση

Rate this item
(0 votes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 9/6/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Πέμπτη με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνουμε ότι η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω της επιβεβλημένης ανάγκης προμήθειας καυσίμων.

 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση συμβατικής ποσότητας (κατά 30%) των ειδών της με αρ. πρωτ. 15158/12.8.2010 σύμβασης του πρώην Δήμου Βουλας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Δήμου  Βούλας 2010-2011».

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                 Γρηγόρης Κασιδόκωστας