Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
09.06.2011

10η Εκτακτη Συνεδρίαση 9/6/2011

Rate this item
(0 votes)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.                                ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.
42 Λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση συμβατικής ποσότητας (κατά 30%) των ειδών της με αρ. πρωτ. 15158/12.8.2010 σύμβασης του πρώην Δήμου Βουλας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Δήμου  Βούλας 2010-2011». ΟΜΟΦΩΝΑ