Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
21.06.2011

12η τακτική Συνεδρίαση

Rate this item
(0 votes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 12η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις  24 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9:30 μ.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

                                                                       

  1. 1.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο των απολογισμών των π΄ρωην Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έτους 2010.

2.  α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 564.000,00 € και β) έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αριθ. 4/11 μελέτης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων».

3.  Επικαιροποίηση της 168/10 Απόφαση της Δ.Ε. (πρώην Δήμου Βάρης) που αφορά την ανάθεση της μελέτης «Αποκατάσταση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας» και διάθεση πίστωσης 8.000,00 € στον Κ.Α. 30-7413.007.

4. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 42/2011 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής που αφορά την συμπληρωματική σύμβαση για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

5.  Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2011.

6.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

7.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης.

 

                                                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                   

                                                                                Γρηγόρης Κασιδόκωστας