Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
05.08.2011

15η Συνεδρίαση 29/07/2011

Rate this item
(0 votes)

Αρ. Αποφ.                                                   Τίτλος

86ΕΗΔ Δέσμευση ποσού  & εντολή  πληρωμής για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΟΜΟΦΩΝΑ
87ΕΗΔ Εγκριση διάθεσης πίστωσης & δέσμεσης ποσού για κάλυψη εξόδων κηδείας ΟΜΟΦΩΝΑ
88ΕΗΔ Ανάθεση στο δικηγόρο κ. Δ. Παπαβασιλείου να προβεί σε δικαστικές ενέργειες (Μπιτζάνης, Ζαφείρης, Μουστάκας ΟΜΟΦΩΝΑ
89ΕΗΔ Εγκριση παράτασης  σύμβασης ασφάλισης οχημάτων Δημοτικής Ενότητας Βάρης ΟΜΟΦΩΝΑ
90 Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση πιστώσεων κωδικών προυπολογισμού έτους 2011 που αφορούν την προμήθεια καυσίμων με δικαιούχο την εταιρεία "ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΑΓΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ
91 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση ποσού που αφορά καταβολή τόκων της υπ΄αριθμ. 1144/10 απόφασης Μον. Εφετείου Πειραιώς ΑΝΑΒΟΛΗ