Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
13.09.2011

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Rate this item
(0 votes)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλι-κράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 18η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  9.30  π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000,00 €  για την προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων και ξύλινων στάσεων για τους κοινόχρηστους χώρους.

2.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 236.000,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

3.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 36.000,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμάτων».

4.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την δαπάνη «Εκκενώσεως  δεξαμενών λυμάτων».

5.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 102.488,18 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου, έγγραφων υπηρεσιών, σφραγίδων τόνερ, μελανιών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα»  

6.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής»

7.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.214,52 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Ελαστικών οχημάτων Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

8.- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μυοκτονία - Απεντόμωση -  Απολύμανση δημοσίων χώρων».

9.- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων».   

10.- Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδος  εκτάσεων εισφοράς γης που μετατράπηκαν σε χρήμα στο Ο.Τ. 321 - Αρ. Οικ. 02 – Κ.Κ.Α. 12006 στην περιοχή Μηλαδέζας Βάρης».

        

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                              

                                                                    Ιωάννης  Σκουμπούρης