Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
23.09.2011

19η Συνεδρίαση 27/09/2011

Rate this item
(0 votes)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν. 3852/10 «Καλλι-κράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα  9.30  π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.- α) Δέσμευση πίστωσης για τον Κ.Α. εξόδων 20-6253.001 «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων του Δήμου Βάρης 2010 συνεχ.» και β) Διάθεση πίστωσης ποσού 9.335,18 €  για την πληρωμή της εταιρείας «INTERLIFE ΑΑΕΓΑ»

2.- Αποκατάσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00 € που έχει εκδοθεί στo όνομα του υπαλλήλου Πλαστήρα Κων/νου.

3. -Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 13.653,00 € για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες Ενεργειακής Επιθεωρητών».

        

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                              

                                                                     Ιωάννης Σκουμπούρης