Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
30.09.2011

19η Συνεδρίαση 27/09/2011

Rate this item
(0 votes)

Αρ. Αποφ.                                            Θέμα

 

120 ΕΗΔ Απ΄ευθείας ανάθεση για την αποκομιδή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
121 α) Δέσμευση πίστωσης για τον Κ.Α. εξόδων 20-6253.001 «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων του Δήμου Βάρης 2010 συνεχ.» β) Διάθεση πίστωσης ποσού 9.335,18 €  για την πληρωμή της εταιρείας «INTERLIFE ΑΑΕΓΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
122 Αποκατάσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00 € που έχει εκδοθεί στo όνομα του υπαλλήλου Πλαστήρα Κων/νου. ΟΜΟΦΩΝΑ
123 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 13.653,00 € για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες Ενεργειακής Επιθεωρητών». ΟΜΟΦΩΝΑ