Συμβαίνουν στην πόλη μας

Σχετικά αρχεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 2η Iουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος

έτους 2019.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους

2019.

3. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου για το Ετήσιο Πρόγραμμα

Δράσης έτους 2019.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 6η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 20/6/2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση χρήσεων γης οικοπέδου στο Ο.Τ. ΙΧ στην περιοχή της Βάρκιζας της Δημοτική Ενότητα Βάρης, από κατοικία σε Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Πρόνοιας
  1. Λήψη απόφασης για την επέκταση της ονομασίας της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
  1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄αριθμ. 9337/13.3.2018 αίτηση του κ. Αριστείδη Κατσούλη
  1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄αριθμ. 20480/8.6.2018 αίτηση της καςΓεωργίας Κατσαρή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος