Συμβαίνουν στην πόλη μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                             

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 7η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις11/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Τετάρτη με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1.-  Άσκηση ένδικου ή μη μέσου κατά της υπ’ αριθ. 2008/2010 απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των κ. Αθανασίου και 28 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ’ αριθ. 263/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 ευρώ).

2.-  Άσκηση ένδικου ή μη μέσου κατά της υπ’ αριθ. 451/2011 απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των Αβραμόπουλου Α. και  86 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ’ αριθ. 831/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 ευρώ).

3.- Άσκηση ένδικου ή μέσου κατά της  υπ’ αριθ. 1916/2010 εκδοθείσας Απόφαση του Β΄ Τριμελούς Διοικ. Εφετείου Πειραιά αναφορικά με καταβολή με μισθολογικής παροχής 176 € των εργαζομένων του «Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης».

4.-  Άσκηση ένδικου ή μη μέσου κατά της υπ’ αριθ.  Α  2007/2010 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά, η οποία  απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά του Μ. Καβράκου, υπαλλήλου του Δήμου και της υπ’ αρ. 1101/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά. (οικογενειακό επίδομα).

5.-  Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Γρηγόρης Κασιδόκωστας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 76 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 03/05/2011 και ώρα 17:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

 

  • Ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
  • Κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης .
  • Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011 .
  • Οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2011 .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 6η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις18/4/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Δευτέρα με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διόρθωσης Χρηματικών Υπολοίπων απολογισμών οικονομικών ετών 1989 – 1999 του πρώην Δήμου Βάρης.

2.- Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. Α 2008/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά της Ευαγγελίας Δουράμπεη, υπαλλήλου του Δήμου και της υπ΄αριθμ. 755/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (οικογενειακό επίδομα).

3.- Λήψη απόφασης σχετικά με νομιμοποίηση παράστασης του δικηγόρου κ. Δημήτριου Παπαβασιλείου στο 1ο Τριμελές Τμήμα Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

4.- Λήψη απόφασης σχετικά με νομιμοποίηση παράστασης του δικηγόρου κ. Δημήτριου Παπαβασιλείου στο Α2 Ακυρωτικό Τμήμα του Διοικ. Εφετείου Πειραιά.

5.- Ψήφιση πιστώσεων.

6.- Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 16 /11 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής 

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Page 249 of 249