Συμβαίνουν στην πόλη μας

 

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 8η ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 20/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Παρασκευή με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.- Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 138/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης.

2.-  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 24374/16.5.11 εγγράφου του δικηγόρου του Δήμου κ. Αναστάσιου Γεωργ. Ρήγα σχετικά με την υπόθεση Κοντομηνά.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                             Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                                       Γρηγόρης Κασιδόκωστας

    

 

 

 

 

                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                               

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. άρθρο 95 παρ. 4. για το κατεπείγον της συνεδρίασης σας παρακαλούμε να προσέλθετε  σε Έκτακτη Συνεδρίαση του σώματος, (ο λόγος του κατεπείγοντος είναι λόγο χρονικού περιορισμού στην χρηματοδότηση του έργου), και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 4η έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 19/05/2011 και ώρα 09:30 π.μ. ημέρα Πέμπτη με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης με τίτλο «Ορθή επανάληψη της απόφασης Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης. 

                                               

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                       Κασιδόκωστας Γρηγόριος

                                                                                                                                   Δήμαρχος

 

Αρ. Συνεδρίασης                                     Απόφαση                                                Θέματα

 

3/17.05.2011 24820/17.05.2011 3 Λήψη απόφασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). ΟΜΟΦΩΝΗ
3/17/05.2011 24822/17.05.2011 4 Λήψη απόφασης ως προς την υπ. αριθ. πρωτ. 10704/17-03-11 αίτηση του κ. Αδαμαντίου Καραλή σχετικά με μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Ηλέκτρας 9Α Βουλιαγμένη. ΟΜΟΦΩΝΗ (απορρίπτει την αίτηση)
3/17.05.2011 24823/17.05.2011 5 Λήψη απόφασης ως προς την υπ. αριθ. πρωτ. 8787/09-03-2011 αίτηση της κ. Ευτυχίας Κασκαρέλη σχετικά με την σήμανση κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Τερψιχόρης 26Α για χρήση ανοίγματος γκαράζ. ΟΜΟΦΩΝΗ
3/17.05.2011 24824/17.05.2011 6 Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ. 9915/15-03-2011 αίτηση του εστιατορίου «Ο ΛΑΜΠΡΟΣ» Ε.Π.Ε. σχετικά με πρόσθετη πράξη κοινοχρήστου χώρου ΟΜΟΦΩΝΗ
3/17.05.2011 24825/17.05.2011 7 Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Μηλαδέζα και στους χώρους των σχολείων Βάρης. Αναβολή του θέματος
3/17.05.2011 24827/17.05.2011 8 Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
3/17.05.2011 24829/17.05.2011 9 Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων στάσιμου εμπορίου.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
3/17.05.2011 24832/17.05.2011 10 Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης. ΟΜΟΦΩΝΗ
3/17.05.2011 24833/17.05.2011 11 Λήψη απόφασης για την λήψη μέτρων για την Πυροπροστασία των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. ΟΜΟΦΩΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 3η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 17/05/2011 και ώρα 09:30 π.μ. ημέρα Τρίτη με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 1. 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 2. 2. Λήψη απόφασης ως προς την υπ. αριθ. πρωτ. 10704/17-03-11 αίτηση του κ. Αδαμαντίου Καραλή σχετικά με μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Ηλέκτρας 9Α Βουλιαγμένη.
 3. 3. Λήψη απόφασης ως προς την υπ. αριθ. πρωτ. 8787/09-03-2011 αίτηση της κ. Ευτυχίας Κασκαρέλη σχετικά με την σήμανση κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Τερψιχόρης 26Α για χρήση ανοίγματος γκαράζ.
 4. 4. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ. 9915/15-03-2011 αίτηση του εστιατορίου «Ο ΛΑΜΠΡΟΣ» Ε.Π.Ε. σχετικά με πρόσθετη πράξη κοινοχρήστου χώρου.
 5. 5. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Μηλαδέζα και στους χώρους των σχολείων Βάρης.
 6. 6. Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
 7. 7. Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων στάσιμου εμπορίου.
 8. 8. Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης.
 9. 9. Λήψη απόφασης για την λήψη μέτρων για την Πυροπροστασία των Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

 

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                       Κασιδόκωστας Γρηγόριος

                                                                                                                                  Δήμαρχος

ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡ. ΣΥΝΕΔΡ. ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
7 12/5/2011 23718/12.5.11 27ΕΗΔ Άσκηση ανακοπής κατά της 10669/2011διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην εταιρεία ¨ΑΦΟΙ ΤΟΛΙΑ Α.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ    ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ,   ΒΑΔΑΣΗΣ,    ΣΙΝΑ,    ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛ-ΛΟΣ,  ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ, ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
23719/12.5.11 28 Περί μη άσκησης ένδικου  μέσου κατά της υπ’ αριθ. 2008/2010 απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των κ. Αθανασίου και 28 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ’ αριθ. 263/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 ευρώ). ΟΜΟΦΩΝΑ   
23721/12.5.11 29  Περί μη άσκησης ένδικου  μέσου κατά της υπ’ αριθ. 451/2011 απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των Αβραμόπουλου Α. και  86 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ’ αριθ. 831/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 ευρώ). ΟΜΟΦΩΝΑ   
23722/12.5.11 30 Περί μη άσκησης ένδικου  μέσου κατά της  υπ’ αριθ. 1916/2010 εκδοθείσαςς Απόφαση του Β΄ Τριμελούς Διοικ. Εφετείου Πειραιά αναφορικά με καταβολή με μισθολογικής παροχής 176 € των εργαζομένων του «Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης».  ΟΜΟΦΩΝΑ   
23723/12.5.11 31 Περί μη άσκησης ένδικου  μέσου κατά της υπ’ αριθ.  Α  2007/2010 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά, η οποία  απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά του Μ. Καβράκου, υπαλλήλου του Δήμου και της υπ’ αρ. 1101/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά. (οικογενειακό επίδομα).  ΟΜΟΦΩΝΑ   
23724/12.5.11 32 Σύνταξη προυπολογισμού οικ. Έτους 2011 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                             

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 7η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις11/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Τετάρτη με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1.-  Άσκηση ένδικου ή μη μέσου κατά της υπ’ αριθ. 2008/2010 απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των κ. Αθανασίου και 28 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ’ αριθ. 263/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 ευρώ).

2.-  Άσκηση ένδικου ή μη μέσου κατά της υπ’ αριθ. 451/2011 απόφασης του Διοικ. Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των Αβραμόπουλου Α. και  86 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ’ αριθ. 831/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 ευρώ).

3.- Άσκηση ένδικου ή μέσου κατά της  υπ’ αριθ. 1916/2010 εκδοθείσας Απόφαση του Β΄ Τριμελούς Διοικ. Εφετείου Πειραιά αναφορικά με καταβολή με μισθολογικής παροχής 176 € των εργαζομένων του «Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης».

4.-  Άσκηση ένδικου ή μη μέσου κατά της υπ’ αριθ.  Α  2007/2010 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά, η οποία  απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά του Μ. Καβράκου, υπαλλήλου του Δήμου και της υπ’ αρ. 1101/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά. (οικογενειακό επίδομα).

5.-  Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Γρηγόρης Κασιδόκωστας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 76 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 03/05/2011 και ώρα 17:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

 

 • Ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 • Κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης .
 • Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2011 .
 • Οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2011 .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 6η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις18/4/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Δευτέρα με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διόρθωσης Χρηματικών Υπολοίπων απολογισμών οικονομικών ετών 1989 – 1999 του πρώην Δήμου Βάρης.

2.- Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. Α 2008/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά της Ευαγγελίας Δουράμπεη, υπαλλήλου του Δήμου και της υπ΄αριθμ. 755/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (οικογενειακό επίδομα).

3.- Λήψη απόφασης σχετικά με νομιμοποίηση παράστασης του δικηγόρου κ. Δημήτριου Παπαβασιλείου στο 1ο Τριμελές Τμήμα Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

4.- Λήψη απόφασης σχετικά με νομιμοποίηση παράστασης του δικηγόρου κ. Δημήτριου Παπαβασιλείου στο Α2 Ακυρωτικό Τμήμα του Διοικ. Εφετείου Πειραιά.

5.- Ψήφιση πιστώσεων.

6.- Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 16 /11 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής 

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Page 264 of 264