Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
03.07.2018

(ΟΑΠΠΑ) 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

  1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  2. Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παρ. 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 9 η / 201 8 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Προπόνησης Δήμου Βαρί - Βούλας Βουλιαγμένης.

  3. : Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ πραγματοποιηθεί ΗΜΕΡΑ Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 ΚΑΙ Ώρα 17: 0 0 , σ ΤΗΝ Αίθουσα συνεδριάσεων ΤΟΥ Δημοτικό Παροχή Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

  4. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  5. 1) «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΠΑ με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Β 'Λυκείου Βούλας για τη θεατρική παράσταση με τίτλο« Η Ηλία του 16ου »- Ορισμός της Επιτροπής βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών.

  6. 2) Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την οργάνωση των δύο ημερών του 3ου Μεσογειακού Φεστιβάλ 2018 που αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας και μετατέθηκαν στις 8 και 9 Ιουλίου. - Ορισμός της βεβαίωσης παροχής των υπηρεσιών.

  7. 3) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκτυπώσεις, εκδόσεις εντύπων, λευκωμάτων, αφισών, προσκλήσεων κ.λ.π.. για την κάλυψη των αναγκών προβολής και δημοσιοποίησης διαφόρων δράσεων Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής της προμήθειας/υπηρεσίας.

  8. 4) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φορητών σκιάστρων (ομπρελλών) για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων δράσεων σε εξωτερικούς χώρους.Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής της προμήθειας.

  9. 5) Αποδέσμευση και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για εισφορές, αποδόσεις κρατήσεων, αμοιβές τραπεζών κ.λ.π. κατόπιν της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2018.

6) Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων προμηθειών / υπηρεσιών και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

 

 

 

Κάντε δεξί κλικ εδώ για να δείτε το συνημμένο αρχείο