Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 201 8 -201 9

Έναρξη τμημάτων: 15 Οκτωβρίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 201 8 -1 9

 1. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: τμήμα για παιδιά (5-12 ετών)

 2. ΘΕΑΤΡΟ: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 3. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: παιδικό τμήμα (5-12 ετών) & ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 4. Α ΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 5. ΛΑΤΙΝ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΟΡΟΙ: τμήμα ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 6. ΠΙΑΝΟ: παιδικό τμήμα (7-17 ετών) & ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 7. ΚΙΘΑΡΑ: παιδικό τμήμα (8-17 ετών) & ενηλίκων (18 ετών και άνω)

 8. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ: το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά και γονείς

Τ ρόπος υποβολής αιτήσεων

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:

 1. με φυσική παρουσία στο Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (Αφροδίτη 2 Βουλιαγμένη), από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09 : 00-14: 00.

 2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. μέσω φαξ: 2132020779

-Τα πολιτιστικά προγράμματα του Ο.Α.Π.Π.Α. υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των δημοτικών μονάδων Βάρης, Βούλας & Βουλιαγμένης.

-Το αναλυτικό πρόγραμμα των προγραμμάτων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.vvv.gov.gr στις ανακοινώσεις του ΟΑΠΠΑ

-Μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημέρες και ώρες των προγραμμάτων, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

-Για την συμμετοχή στα προγράμματα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της "κάρτας πολιτιστικών δραστηριοτήτων".

-Τα τμήματα για να λειτουργήσει θα πρέπει να υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 1. Αίτηση συμμετοχής

 2. Δύο μικρές φωτογραφίες

 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης (φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ ή κάρτα δημοτικού)

 4. Ιατρική βεβαίωση από Καρδιολογικό ή Παθολόγο Ιατρό-απαραίτητη για την περίοδο Οκτώβριος 2018- Ιούνιος 2019. Έχει αποκλειστικά το τμήμα λατιν-ευρωπαϊκών χορών,

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

-Κόστος εγγραφής 5 € (ισχύς για μια περίοδο).

-15 € για τους ενήλικες και 10 € για τα παιδιά.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται Φ.Π.Α

 

Εκτός των τμημάτων μουσικής, όπου τα μαθήματα είναι ατομικά και το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται σε 17 € και 25 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2132020737, 775 & 777

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡ ΟΥ

-ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Άντιδος 7)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 - 22:00

ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 22:00

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Θεατρικό Παιχνίδι)

ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00

ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΡΗΣ (Άττιδος 7)

Τετάρτη 17.00-18.00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Ζεφύρου 2)

ΤΜΗΜΑ LATIN -ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00 - 19:00 (αρχαρίοι)

19:00 - 20:00 (προχωρημένα)

ΤΡΙΤΗ 10:00 - 11:00

ΠΕΜΠΤΗ 10:00 - 11:00

18:00 - 19:00 (αρχαρίοι)

19:00 - 20:00 (προχωρημένα)

-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΠΕΜΠΤΗ 20:30 - 22:30

ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18: 00-19: 30 (παιδικό)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19: 30-21: 30 (ενηλίκων)

-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΠΕΜΠΤΗ 17.00-18.30 (παιδικό)

ΠΕΜΠΤΗ 18.30-20.30 (ενηλίκων)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 - 21:00

ΤΜΗΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΤΡΙΤΗ 13:00 - 22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00 - 17:00

ΤΜΗΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 14: 00-18: 00 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΤΕΤΑΡΤΗ 13:30 - 17:00

ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 18:00 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Άγιος Ιωάννου & Ζεφύρου 2)

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΓΥΑΛΙΝΟ" Βάρκιζα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 7,30 - 19: 0 0 -

Συνημμένα αρχεία

Πολιτιστικά Προγράμματα 2018-19      Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης προγραμμάτων     Έντυπο αίτησης

-

Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου 
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης»,  που εδρεύει στο Δήμο Βάρης - Βούλας – 
Βουλιαγμένης,


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  από 30-9-2018 
έως και 09-10-2018.
 
Συνημμένα αρχεία
 
 
Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου 
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης»,  που εδρεύει στο Δήμο Βάρης - Βούλας – 
Βουλιαγμένης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες  από 30-9-2018 
έως και 09-10-2018.
 
Συνημμένα αρχεία
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου μας ξεκινάει τα μαθήματα Μουσικήςγια παιδιά και ΤΟΤΑL BODY, TRX και Αντισφαίρισης(Τένις) για ενήλικες.

1ο Πιάνου & Αρμονίου από 7 έως 18 ετών Τα μαθήματα είναι ατομικά και γίνονται απογευματινές ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης

2ο Κιθάρας από 8 έως 18 ετών Τα μαθήματα είναι ατομικά και γίνονται απογευματινές ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης

3o TOTAL BODY Από Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωινές ώρες στην Βούλα στο Γ. Γεννηματά και στην Βάρη στο κλειστό της Μηλαδέζας

4ο TRX Πρωινές ώρες στην αίθουσα του Διλόφου

5ο Αντισφαίρισης (Τένις) για ενήλικες Από Δευτέρα έως και Παρασκευή πρωινές ώρες στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης όπου θα δημιουργηθούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων για κάθε ηλικία. Κάθε τμήμα θα έχει προπόνηση από μία ώρα δύο φορές την εβδομάδα.

………………………………..............................................................…………………………….

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 17/9/2018 έως και την Δευτέρα 24/9/2018  στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ  (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη πρώην Δημαρχείο) 8:00'-14:00' ή μέσω  email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή στο φαξ (2132020779)  

Προσοχή                                      

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά λίστα προτεραιότητας (με ημέρα και ώρα εγγραφής) οπότε

θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ καθώς τα Fax και τα  e-mail

που θα αποσταλούν (με το σχετικό έντυπο της αίτησης) μετά τις 8:00' π.μ την Δευτέρα 17/ 9/2018

                                                                                                

Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα ρυθμιστούν στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν μαζί σας οι καθηγητές των τμημάτων.                        

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1/10/2018

τηλ. για πληροφορίες 2132020710-4 ώρες 8:00'-14:00'

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία πολλών ακόμη Πολιτιστικών και Αθλητικών Τμημάτων.

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση          Έντυπο αίτησης