Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου μας ανακοινώνει τα «Οριστικά» αποτελέσματα
μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Οι οριστικοί πίνακες περιλαμβάνουν τη μοριοδότηση κάθε αιτήσεως ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν
στην υπηρεσία μας και βρίσκονται ως συνημμένα αρχεία στο τέλος της ανακοίνωσης.

Προσοχή

Σε συμμόρφωση με το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς ταξινόμησης
γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε κατά την κατάθεση της αίτησής σας.

Τα παιδιά που εισάγονται μέσω ΕΣΠΑ με το πρόγραμμα "Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"
προηγούνται στη λίστα μοριοδότησης..

Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί ανοίγουν την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Το προσωπικό των Βρεφονηπιακών Σταθμών θα ενημερώσει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους
στο Παιδικό ή Βρεφικό σταθμό αρχές Σεπτεμβρίου.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στην διάθεση σας στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
και από τις 2 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 210-8974745

 

Αναπληρώτρια Προιστάμενη Τμήματος Παιδικής Αγωγής

Χριστοπούλου Χριστίνα

 

Συνημμένo αρχείo

Οριστική Λίστα Μοριοδότησης

                                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παρ. 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 11η / 2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Προπόνησης Δήμου Βαρής-Βούλας Βουλιαγμένης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα 20:30, στο αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1) Έγκριση πρακτικής επιτροπής επιλογής παιδιών και νηπίων για την εγγραφή τους σε Δημοτικά Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κατά τη σχολή. χρονιά 2019-2020.
2) Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικής νομοθεσίας ορισμένης Χρόνου από τα Κεντρικά Ατομικά Μέσα για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών έτους 2019.
3) Παραχώρηση αθλητικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους κατά τον μήνα Αύγουστο.
4) Έγκριση της πραγματοποίησης δαπάνης για τη διοργάνωση του 5ου τριήμερου Μικρασιάτικου Φεστιβάλ 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α. και ανάθεση σε καλλιτέχνες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση.
5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Β 'Τρίμηνο του έτους 2019).
6) Λήψη απόφασης για ετήσιες παραχωρήσεις εδρών και χρήσης των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου Βαρίας Βούλας Βουλιαγμένης, για τις αγωνιστικές ανάγκες των αθλητικών συλλόγων / σωματείων κ.α., στη νέα αθλητική περίοδο 2019-20.
7) Έγκριση διοργάνωσης κολυμβητικών αγώνων θαλάσσης ("NUVENTI RACES") τον Σεπτέμβριο του 2019, στην Βουλιαγμένη από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "NUVENTI".

                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 159, 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Ειδική, Δημόσια και Ανοικτή, 10η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013.
2) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014.
3) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.
4) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.
5) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα

" DROMIA 2019"

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ SPRINT & RELAY

Με Εθνική Άδεια

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

18:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

18:45

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

19:00

100μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

19:15

110μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

19:30

100 μέτρα ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

19:45

100 μ. ΑΝΔΡΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

20: 15

200 μέτρα ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

20: 30

200 μ. ΑΝΔΡΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ)

20:50

400μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21 : 00

400μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

21:20

400 μέτρα ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21:30

400 μέτρα ΑΝΔΡΩΝ

21:40

4Χ100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21:50

4Χ100 ΑΝΔΡΩΝ

Σημείωση: Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Αγώνων θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των συμμετοχών.