Συμβαίνουν στην πόλη μας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στη τακτική, δημόσια και ανοικτή, 8η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 2.  

 3. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

 4.  

 5. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 6.  

 7. 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επιλογής Εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς γαι διαγραφές νηπίων έτους 2012.

 8. 2. Παροχή σύμφωνης γνώμης για μετάταξη υπαλλήλου.

 9. 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της μουσικής εκδήλωσης “Μουσική Κάτω από το Φεγγάρι”.

 10. 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σφραγίδων για την κάλυψη των αναγκών της διοκητικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ έτους 2012.

 11. 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη Συντήρηση Συστημάτων Θέρμανσης Παιδικών Σταθμών.

 12. 6. Έγκριση για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών Παιδικών Σταθμών.

 13. 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας “Προμήθεια Λογισμικού βιβλίου εσόδων-εξόδων” για την κάλυψη των αναγκών της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ.

 14. 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ έτους 2012.

 15. 9. Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Του ΟΑΠΠΑ για υπογραφή βεβαίωσης παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 16.  

 17.                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στη τακτική, δημόσια και ανοικτή, 7η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΤETAΡΤΗ 25η  ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

 

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1. Παροχή Παγίας Προκαταβολής ποσού 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.       Εξόδων 8251.001  του Προϋπολογισμού έτους 2012 του ΟΑΠΠΑ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.


2.   Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου  του Βρεφονηπιακού Σταθμού  επί των οδών Ηρακλειδών 35 και Αιόλου 19β, για τη λειτουργία του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας για το σχολικό έτος 2012-2013.


3.     Μείωση μισθώματος στο μισθωμένο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Βούλας επί της οδού Παπάγου 23 και Ειρήνης κατ' εφαρμογή του άρθρ. 21 του Ν. 4002/2011 και του άρθρ 42 του Ν.4024/2011.


4. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επιλογής Εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς γαι διαγραφές νηπίων έτους 2012.


5.  Κατάθεση αγωγής ή διαταγής απόδοσης  μισθίου ή όποιας άλλης  νομικής ενέργειας προταθεί από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου προς συντόμευση του χρόνου απόδοσης του μισθίου, για το  εκμισθωμένο κτίσμα επιφανείας 43 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου 55 τ.μ. που βρίσκεται στο χώρο της πρώην σχολής Σκι “Τάσσος” στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης (εξ' αναβολής). 

 

                                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα διαρκέσει από 19/7/2012 έως 27/7/2012 . 


Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στο δημοτικό κατάστημα Βουλιαγμένης στην οδό Αφροδίτης 2. 


Οι ημερομηνίες και ώρες υποβολής των αιτήσεων είναι οι ακόλουθες : 

 

Πέμπτη            19/7/12 : 08:00-12:00

Παρασκευή     20/7/12 : 08:00-12:00

Δευτέρα           23/7/12 : 12:00-16:00

Τρίτη               24/7/12 : 08:00-12:00

Τετάρτη           25/7/12 : 08:00-12:00

Πέμπτη            26/7/12 : 08:00-12:00

Παρασκευή     27/7/12 : 12:00-16:00

 


Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των υποβληθέντων αιτήσεων θα αναρτηθούν στο site του δήμου www.vvv.gov.gr μετά τις 15 Αυγούστου 2012. 

 

Συννημένα μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης , καθώς και τον πίνακα τροφείων που ισχύουν για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε προηγούμενη ανακοίνωση μας (στο site του δήμου μας) υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς  μας μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013 με 100% επιδότηση της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς. 

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να καλείται στα τηλέφωνα 213-2020776 την κυρία Γυφτοπούλου και 213-2020778 την κυρία Δημητρίου καθημερινές από τις 9:00 έως 15:00 και σε ώρες που δεν γίνονται εγγραφές σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στη τακτική, δημόσια και ανοικτή, 6η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 17η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

 

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. 1. Διάθεση πιστώσεων έτους 2012 για δαπάνες ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.

 2. 2. Διάθεση πίστωσης έτους 2012 για συντήρηση και επισκευή ασανσέρ του κτιρίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βούλας.

3. Έγκριση κριτηρίων επιβολής οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Σχετ. Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 146/2012).

 

 1. 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της θεατρικς παράστασης το “Μεγάλο μας Τσίρκο,

 2. 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της θεατρικής παράστασης “Κατά Φαντασία Ασθενής”.

 3. 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της μουσικής εκδήλωσης “Μουσικές Περιπλανήσεις”.

 4. 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών “Ορέστεια”.

 5. 8. Βεβαίωση Χρηματικού Καταλόγου που αφορά στο εκμισθωμένο κτίσμα επιφανείας 43 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου 55 τ.μ. που βρίσκεται στο χώρο της πρώην Σχολής θαλασσίου σκι “Τάσσος” στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 6. 9. Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων για εκμισθωμένο κυλικείο και των 7 γηπέδων τέννις στην περιοχή Μ. Καβουρίου στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 7. 10. Κατάθεση αγωγής (απόδοση μισθίου) που αφορά εκμισθωμένο κτίσμα επιφανείας 43 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου 55 τ.μ. που βρίσκεται στο χώρο της πρώην σχολής Σκι “Τάσσος” στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 8. 11. Λήψη απόφασης για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου με προσκλήσεις προς τον Δήμαρχο, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων για ενημέρωσή τους σχετικά με τα προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη χρήση των χώρων από Συλλόγους και Δημότες.

 9. 12. Αίτημα για χρήση αθλητικών χώρων από τον Αναγυρούντα και τον Αθλητικό Όμιλο Βουλιαγμένης.

 10. 13. Λήψη Απόφασης για τους Αθλητικούς χώρους που χρησιμοποιούν τα Αθλητικά Σωματεία.

 11. 14. Λήψη Απόφασης σχετικά με την επιστολή του Προέδρου της ΕΦΟΑ.

 12. 15. Χρήση Αθλητικών εγκαταστάσεων των 7 γηπέδων τένις στο Μεγ. Καβούρι

 13. από τον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης “οι Μικροί Άσσοι”.

 14.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Σας κοινοποιούμε ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, στην Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”, στο οποίο οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν το παιδί τους στους παιδικού σταθμούς του δήμου, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν  αιτήσεις  από τις 13/07 έως τις 23/07 και από τις 09:30 μέχρι και τις 13:30, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, τ.κ.: 10436, Αθήνα, τηλ.: 2131320600.

 

        Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης μας ή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(http://www.eetaa.gr).

 

Παράλληλα, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, θα έχουν την δυνατότητα στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, βάση κριτηρίων και σε ημερομηνίες που θα αναρτηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του Δήμου, με τις αντίστοιχες πληροφορίες.