Η ορχήστρα αποτελείται από τους:

Γιάννης Πρεβενιός - Κιθάρα & Τραγούδι

Κώστας Μαρούλης - Μπουζούκι & Τραγούδι

Φιλιώ Πίτσιου - Τραγούδι

Τίνα Ζαντιώτη - Τραγούδι & Κρουστά

 

Επίσης συμμετέχουν οι:

Ηλίας Τσακριλής - Μπουζούκι

Σοφία Πασπαλιάρη - Τραγούδι

Μαριάνα Πασπαλιάρη - Τραγούδι

και ο Μιχάλης Βενιέρης - Ντραμς

 

www.periplanisis.com

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου του 2012 και ώρα 20:00' στο θέατρο του 2ου Γυμνασίου Βάρης θα πραγματοποιηθεί συναυλία από τους μαθητές του τμήματος Μουσικής του Ο.Α.Π.Π.Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ θα πραγματοποιήσει την 2η συνεδρίασή του την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης.

 

 Σκοπός της συνεδρίασης είναι, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :


- Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για τους Παιδικούς Σταθμούς.

 - Είσπραξη Τροφείων Παιδικών Σταθμών.

 - Ανάκληση της υπ΄αριθ. 7/2011 για ορισμό Διατάκτη.

 - Διάθεση πιστώσεων ως συνεχιζόμενες δαπάνες στο 2011 για προμήθειες και υπηρεσίες.

 - Διάθεση πιστώσεων ως συνεχιζόμενες δαπάνες στο 2012 για ρυθμίσεις παρελθόντων οφειλών ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.

 - Έγκριση ωραρίου υπαλλήλων του ΟΑΠΠΑ λόγω ειδικής φύσεως της εργασίας τους.

- Ορισμός Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών αναλωσίμων και μη και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων     του διαγωνισμού και απευθείας  ανάθεσης (άρθρ. 46 της ΚΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

- Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υλικών αναλωσίμων και μη (πλην των ενσωματωμένων στα έργα) που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).

- Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για ποσά μέχρι 20.000,00 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Π.Δ. 28/80).

- Ορισμός της Επιτροπής εκτέλεσης εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, αρθρ. 67 και 70.

- Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μισθωμένων ακινήτων του ΟΑΠΠΑ.

- Ορισμός μελών Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του ΟΑΠΠΑ.

- Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του ΟΑΠΠΑ.

- Ενημέρωση για το εκμισθωμένο κτίσμα επιφανείας 43 τ.μ. και περιβάλλοντος χώρου 55τ.μ. που βρίσκεται στο χώρο της πρώην σχολής «Τάσσος», στη ΔΕ Βουλιαγμένης - Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες κατά νόμο.

- Ενημέρωση για το εκμισθωμένο κυλικείο και των 7 γηπέδων Τένις που βρίσκονται στην περιοχή του Μεγ. Καβουρίου της ΔΕ Βουλιαγμένης – Λήψη Απόφασης για λύση της σύμβασης και διεξαγωγή δημοπράτησής του.

Ο Οργανσιμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Μπορείτε να αναζητήσετε την ΣΟΧ 2/11 που έχει δημοσιευτεί αναλυτικά στο Διαύγεια του υπουργείου Εσωτερικών στο παρακάτω link : 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/oappadbb/ , με αριθμό ΑΔΑ : 4570ΟΚ0Κ-ΖΝ8

 

 

ή

μπορείτε να την βρείτε στα συνημμένα αρχεία μαζί με το παράρτημα της προκύρηκης και την αίτηση.

Ο Οργανσιμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

 

Μπορείτε να αναζητήσετε την ΣΟΧ 1/11 που έχει δημοσιευτεί αναλυτικά στο Διαύγεια του υπουργείου Εσωτερικών στο παρακάτω link : 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/oappadbb/ , με αριθμό ΑΔΑ : 4570ΟΚ0Κ-Ζ2Ψ 

 

ή 

 

μπορείτε να την βρείτε στα συνημμένα αρχεία μαζί με το παράρτημα προκήρυξη ΣΟΧ και την αίτηση ΣΟΧ .