Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
07.01.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ».

 Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 10-01-2019 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων ΜΗΜΕΔ

Ελένη Μωραϊτη              Αγησίλαος Κούσιας