Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
02.01.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»ΚΑΙ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ_ΔΗΜ_ΟΔΟΠ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ_ΚΑΤ_ΠΕΖ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης των έργων : α.  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» και β. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ »

Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 07-01-2019 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Βάρης, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για τα έργα :  α. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 4.032.258,06 € (χωρίς ΦΠΑ) και  β. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.612.903,22 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. 

                  Η Επιτροπή Διεξαγωγής Κληρώσεων MΗΜΕΔ               

                    Ελένη Μωραϊτη       Aγησίλαος Κούσιας