Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

EXOFYLLO_PERIEXOMENA_TEXNIKH_EKTHESH.pdf

TIMOLOGIO_MELETHS.pdf

PROYPOLOGISMOS.pdf

G.S.Y.pdf

E.S.Y.pdf

F.A.Y.pdf

SAY.pdf

PARARTHMA_P.D.pdf

AP_OE_DIAKHRYXH.pdf

PERILIPTIKH_DIAKHRYXH.pdf

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


 1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με προϋπολογισμό 380.000,00 €,  εκ των οποίων τα 200.000,00 € είναι από τον προϋπολογισμό του 2016 και τα υπόλοιπα 180.000,00 € στον προϋπολογισμό του 2017 .
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Γ.Νικολή τηλ.: 2132030460 , Kα Ε.Μωραϊτη  τηλ: 2132030488 , Κο Σ. Κερασιώτη τηλ:2132030428  -   FAX επικοινωνίας 213 20 30 439  ,  μέχρι την Πέμπτη 05-05-2016 και ώρα 14:30  μ.μ.

01_TITLOI.pdf

02_VARKIZA_TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf

03_PROYPOLOGISMOS.pdf

04_TIMOLOGIO_MELETHS.pdf

05_EIDIKH_SYGGRAFH_YPOXREOSEON.pdf

06_GENIKH_SYGGRAFH_YPOXREOSEON.pdf

07_SAY.pdf

08_FAY.pdf

09_KATOPSI_TOMES.pdf

DIAKHRYKSH.pdf

PERILHPTIKH_DIAKHRYKSH.pdf

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
 1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 14/04/2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου www.vvv.gov.gr  όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την  υπ’ αριθμό  απόφ. 103/2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΦΥΥΩΨΖ-0ΦΚ .

meleti.pdf

proypologismos.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

 

                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


 1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με προϋπολογισμό 230.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της “ανοιχτή δημοπρασία” της παρ. α) του αρθρ. 3 του Ν.3669/08
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ. αρ. απόφ. 32/2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: Ω6ΩΕΩΨΖ-ΧΣΓ
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα της  προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου  6  του Ν.3669/08.

titloi.pdf

diakiriksi_anapl_plateias_varkizas

techniki_perigrafi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

say.pdf

fay.pdf

    

                                                                                                                            

              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                


 1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 04-02-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon    όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την  υπ’ αριθμό  απόφ. 464/2015 και  αναρτήθηκε  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με ΑΔΑ:.7ΞΒΒΩΨΖ-7ΩΝ και την επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού με την υπ’  αριθμό  απόφ.  8/16  και αναρτήθηκε  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΨΘΔΩΨΖ-ΘΥ7
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα  με το άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

titloi.pdf

diakiriksi_anapl_dim_koim_2015.pdf

techniki_ekthesi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

say.pdf

fay.pdf

 

                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                   
 1.
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 ,  μέχρι την Πέμπτη 04-02-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου   http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon  όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την  υπ’  αριθμό  απόφ.  463/2015  και αναρτήθηκε  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:.ΩΚΧ4ΩΨΖ-ΖΔΑ  και την επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού με την υπ’  αριθμό  απόφ.  9/2016  και αναρτήθηκε  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 601ΓΩΨΖ-ΨΤΠ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα  με το άρθρο 6 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).