Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

diakiriksi.pdf

titloi.pdf

techniki_perigrafi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

say.pdf

fay.pdf

 ΑΔΑ: 7Π8ΩΩΨΖ-Χ9Δ
Βούλα 26-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 52052

                                         Π ΕΡ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης» με προϋπολογισμό 285.000,00 €.
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 ,  μέχρι την Πέμπτη 17-12-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου  http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/diagonismoi-texnikon-ergon όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη .Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό απόφ. 465/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:.ΩΑ11ΩΨΖ-Γ23

Σχετικά αρχεία

diakiriksi_anak_paid_xar_2015.pdf

techniki_perigrafi.pdf

proypologismos.pdf

timologio.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

tsy.pdf

say.pdf

fay.pdf

 

                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

1.  Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με προϋπολογισμό 500.000,00 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες  Κα Αλ. Σαμπάνη  τηλ.: 2132030469,487 , FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 3-12-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/diagonismoi-texnikon-ergon όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη.Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ. απόφ. 421/2015   και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:   ΩΡ2ΕΩΨΖ-8ΡΒ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με  το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  του άρθρου 6 του Ν.3669/08 του ΚΔΕ.

Σχετικά

meleti.pdf

diakiriksi.pdf

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» με προϋπολογισμό 350.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της “ανοιχτή δημοπρασία” της παρ. α) του αρθρ. 3 του Ν.3669/08
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ.απόφ. 471/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 69ΥΙΩΨΖ-Β8Ε
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα της  προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου  6  του   Ν.3669/08.

Σχετικά

meleti.pdf

proypologismos.pdf

diakiriksi.pdf

 

                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση του έργου:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 800.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασια της “ανοιχτή δημοπρασία” της παρ. α) του αρθρ. 3 του Ν.3669/08
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ.απόφ. 434/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: Ω08ΙΩΨΖ-ΤΞ2
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα της  προσφοράς  με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου  6  του   Ν.3669/08.

Σχετικά αρχεία

diakiriksi.pdf

techniki_ekthesi.pdf

proypologismos.pdf

timologio_meletis.pdf

gsy.pdf

esy.pdf

fay.pdf

say.pdf

proedrika_diatagmata_say.pdf

 

                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» με προϋπολογισμό 73.800,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  οδός  Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες κα Μ.Καρσαμπά τηλ.: 2132030468, FAX επικοινωνίας 213 20 30 439,  μέχρι την Πέμπτη 19-11-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου www.vvv.gov.gr  όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη . Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αναλάβουν την αναπαραγωγή του  τεύχους  με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναγυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτιστικού & Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) με την υπ.αριθμ.απόφ. 116/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6Χ4ΣΟΚ0Κ-Ψ2Τ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα  με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).  

Page 10 of 11