Περιβάλλον, Πολεοδομία & Ποιότητα Ζωής

   Υπηρεσία Δόμησης - Πολεοδομία

   Κατασκευές & Δίκτυα (Τεχνική Υπηρεσία)

   Αστικοί Χώροι Πρασίνου
       Κανονισμός Πρασίνου
       Αστικό πράσινο
       Ανακοινώσεις Δράσεων (Απολυμάνσεων,
                 Απεντομώσεων & Μυοκτονιών)

   
   Απορρίμματα και Ανακύκλωση
       Καθαρή Πόλη με 5 απλές κινήσεις
       Κανονισμός Καθαριότητας
       Υποχρεώσεις Δημοτών & Επιχειρήσεων
       Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων
       Εγκαταλελειμμένα Οχήματα
       Καφέ κάδοι
       Ζerowaste

   Αδέσποτα Ζώα συντροφιάς
       Φιλοζωικές Δράσεις - Ανακοινώσεις

Πολεοδομία & Τεχνική Υπηρεσία

Υπηρεσία Δόμησης - Πολεοδομία
Τηλ. 213 2030 457 Fax. 213 2030 456
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ. 213 2030 431
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Βάρη, 166 72


Αστικοί Χώροι Πρασίνου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αφροδίτης 2, 16671, Βουλιαγμένη
Τηλ: 213 2020 740 / 750 / 755
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Απορρίμματα και Ανακύκλωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λογοθέτη 15, Βάρη 16672
Τηλ: 213 2030 473, 213 2019 975
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Αδέσποτα Ζώα και κατοικίδια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τηλ: κ.Τίνα Κασιδόκωστα 694 7525 960
Τηλ: Δημοτική Αστυνόμία 213 2020 137
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr