2η επίγεια εφαρμογή καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου μαζί με την ανάδοχο εταιρία, θα προβεί στη 2η επίγεια εφαρμογή καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, τη Δευτέρα 30 Μαϊου 2016.