Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν κανονικά στις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί.

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Το τμήμα Προμηθειών του Δήμου ανακοινώνει ότι κατά το διάστημα 5 - 25 Αυγούστου δεν θα διεξαχθούν δημόσιοι διαγωνισμοί.

Για να μπορέσετε να αποσυμπιέσεται τα αρχεία με την μορφή rar που βρίσκονται τα τεύχη των διαγωνισμών χρειάζεται το πρόγραμμα winrar ή παρόμοιο.

Αν δεν το έχετε παρακαλώ βρείτε το εδώ.

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Βουλιαγμένης

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την 10η Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00

Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ. 213-2019913) 10:00 – 14:00, καθώς και από το γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Βουλιαγμένης (τηλ. 210-8960051) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την 9η Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00

Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (τηλ. 213-2019913) 10:00 – 14:00, καθώς και από το γραφείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (τηλ. 210-8958201) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ

Page 11 of 11