Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
07.03.2019

Tο έργο PRODESA (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») υλοποιείται με σταθερά βήματα

flag yellow high

 

prodesa logo300

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης των κατάλληλων χρηματοδοτικών σχημάτων καθώς και στο στάδιο προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτήρια και σχολεία.

 

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η συμμετοχή του Δήμου σε πλατφόρμα crowdfunding, με στόχο την πραγματοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων στον Ξενώνα Υπερηλίκων Βούλας. Το crowdfunding - ή αλλιώς «συμμετοχική χρηματοδότηση» - είναι μία καινοτόμα μέθοδος για την άντληση πόρων από έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων μέσω του διαδικτύου. H συγκεκριμένη δράση αναμένεται να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και να προσφέρει στους μικρο-δωρητές κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της προσφοράς-βοήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: https://www.prodesa.eu/