Συμβαίνουν στην πόλη μας

14.03.2019

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετείχε στις Παγκόσμιες Ημέρες Βιώσιμης Ενέργειας μέσω του έργου InnoWEE Featured

flag yellow highInnoWEE logo 2x2 v4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο «INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS  INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS», ακρωνύμιο InnoWEE, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», όπου συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία) διοργάνωσε εργαστήριο στην πόλη  Wels (Βελς) της Αυστρίας στις 28 Φεβρουαρίου 2019 στο πλαίσιο του «Παγκόσμιες Ημέρες Βιώσιμης Ενέργειας-World Sustainable Energy Days», που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια συνέδρια για την ενέργεια στην Ευρώπη με τη συμμετοχή 650 αντιπροσώπων από 50 χώρες.

 

Στο εργαστήριο με τίτλο «Ενεργειακά-αποδοτικά κτήρια με ανακυκλώσιμα υλικά-Energy-efficient buildings with reused materials» παρουσιάστηκαν τα θεαματικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα του έργου INNOWEE που αφορούν στην μετατροπή των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (CDW) σε νέα προκατασκευασμένα υλικά για καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το:

 https://www.wsed.at/en/programme/innovation-workshops-energy-and-buildings.html#c24067

 

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723916”