Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
07.07.2020

Αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Featured

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, αναρτώνται οι πίνακες προσωρινής μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου στο link.

Η αναζήτηση της σειράς κατάταξης θα γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η κάθε αίτηση, όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Τυχόν ενστάσεις, θα κατατίθενται αποκλειστικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου και μέχρι τις 24:00, στην ψηφιακή πλατφόρμα https://vvvaitiseisvn.tcloudap. Μετά το πέρας της ημερομηνίας, ενστάσεις επί της προσωρινής μοριοδότησης, δεν θα γίνονται δεκτές.