Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
04.09.2020

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργάνωσε με επιτυχία την 7η Συνάντηση Εργασίας του έργου PRODESA του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020

prodesa logo300

flag yellow high

 

Τη συνάντηση των εταίρων του έργου PRODESA, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», διοργάνωσε στις 30 Ιουνίου 2020 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω κορωνοϊού, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την χρήση σχετικής πλατφόρμας. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη τηλεδιάσκεψη παρευρέθηκαν εκ μέρους της Ε.Ε. η Project Adviser και ο Financial Officer του έργου οι οποίοι αξιολόγησαν θετικά την πορεία υλοποίησης του έργου και έκαναν προτάσεις για τον  προγραμματισμό των επόμενων βημάτων για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: https://www.prodesa.eu/