Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
23.09.2020

Έως τις 16 Οκτωβρίου οι τελικές προτάσεις/παρατηρήσεις επί της κυκλοφοριακής μελέτης στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας Featured

Μετά την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κυκλοφορικής μελέτης που ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους στις περιοχές Πηγαδάκια, Ευρυάλη και Πολιτεία της Δ.Ε. Βούλας, ζητήθηκαν οι απόψεις από τοπικούς φορείς και πολίτες των περιοχών εφαρμογής. Αρκετοί πολίτες και φορείς απέστειλαν προτάσεις τροποποίησης επί της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης, πολλές εκ των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές από τους μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία και ήδη αποτυπώνονται στους χάρτες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Όσοι κάτοικοι των περιοχών αυτών επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις ή παρατηρήσεις επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καλούνται μέχρι τις 16 Οκτωβρίου να τις αποστείλουν στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. προκειμένου να εξεταστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τους μελετητές του έργου και να αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τους.

Η τροποποιημένη, με τις νέες προτάσεις, κυκλοφοριακή μελέτη που θα εγκριθεί από τους μελετητές και την Τεχνική Υπηρεσία, θα προωθηθεί εκ νέου για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση του απαραίτητου ΦΕΚ, πριν οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμοστούν στο πεδίο.

Ευρυάλη - Πολιτεία:

EYRYALH

Πηγαδάκια:

PHGADAKIA