Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
20.07.2020

Εκπαιδευτικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου InnoWEE

                               flag yellow high                                                                                                                                                                                                                                    InnoWEE logo 2x2 v4

Ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου το εκπαιδευτικό εργαστήριο που διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο του έργου InnoWEE. Στο εργαστήριο, όπου συμμετείχαν 20 άτομα συναφών με το αντικείμενο ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί κ.ά.), παρουσιάστηκε ο στόχος και τα αποτελέσματα του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 12 εταίρων από 6 χώρες της Ε.Ε. και είχε διάρκεια 4 έτη.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μέσω βίντεο τη διαδικασία παραγωγής των ενεργειακών πάνελ στο πιλοτικό εργοστάσιο και τη διαδικασία εγκατάστασής τους στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιλοτικά κτήρια του έργου. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον χώρο εγκατάστασης και να διατυπώσουν ερωτήσεις σχετικά με το πώς λειτουργούν οι αεριζόμενες προσόψεις (κυκλοφορία αέρα), τα πάνελ (ETICS και αεριζόμενα), τον τρόπο σύνδεσης  τους  στους τοίχους (συστήματα και τεχνικές αγκύλωσης) και τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγηση της απόδοσής τους. Τέλος, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και ένα ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες.

    Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: http://innowee.eu/

inowee workshop 01

inowee workshop 02

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723916”