Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
24.04.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ορισμός νέων Αντιδημάρχων στο Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Σπύρου Πανά ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Αντιδήμαρχος Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσιος Κοντονής, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Ζαχαράτος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Μπελετσιώτης, ο οποίος θα ασκεί και χρέη Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Ελευθέριος Αργυρουδάκης.

Επίσης με απόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παντελής Κασιδόκωστας ορίζεται ως υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία και η Δημοτική Σύμβουλος κα. Κάραγιαν Ωσαννά (Νανά) υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στα θέματα που αφορούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Καραγεώργος ορίζεται ως υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στα θέματα που αφορούν την πυροπροστασία της Δ.Ε. Βουλιαγμένης, για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου έτους 2012 και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριάκος Κικίλιας υπεύθυνος για την εποπτεία, το συντονισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής Ιατρικής & ενημέρωσης με πραγματοποίηση ημερίδων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων καθώς και για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής Τράπεζας αίματος, με σκοπό την προώθηση της αιμοδοσίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ