Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
03.05.2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σύσταση Ομάδας Εθελοντών για τον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  με την υπ’αριθμ. 52/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να συστήσει Ομάδα Εθελοντών στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Παρακαλούνται όσοι κάτοικοι και δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επί της οδού Αγ. Ιωάννου 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να καταγράφουν στο μητρώο των εθελοντών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2132020113 και 2132020119
Πληροφορίες : κα. Αδαμαντία Νικολάου και κα. Ιωάννα Χατζάτογλου

Ο Δήμαρχος

Σπυράγγελος Πανάς