Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
20.05.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του νέου οργανισμού

Με απόφαση του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κ. Σπύρου Πανά, έγινε τροποποίηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων, στο πλαίσιο του νέου Οργανισμού του Δήμου.

Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, η κ. Μαρία Σίνα, με θητεία μέχρι την 31/8/2014. Η κ. Σίνα αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες των Τμημάτων: α. Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, β: Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, γ: Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών και δ: Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο ορισμένος ως Αντιδήμαρχος Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσιος Κοντονής, θα καλείται πλέον Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Ο κ. Κοντονής αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου.

Ο ορισμένος ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Ζαχαράτος, αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα των Τμημάτων: α. Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, β. Εσόδων και Περιουσίας, γ. Προμηθειών και δ. Ταμείου.

Ο ορισμένος ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Μπελετσιώτης, αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ειδικότερα των Τμημάτων: α. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, β. Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, γ. Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, δ. Ανθρώπινου Δυναμικού και ε. Διοικητικής Μέριμνας. Επίσης, αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. και ειδικότερα των Τμημάτων: α. Εξυπηρέτησης Πολιτών, β. Εσωτερικής Ανταπόκρισης, γ. ΚΕΠ Βάρης, δ. ΚΕΠ Βουλιαγμένης. Διατηρεί, τέλος, την αρμοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Ο ορισμένος ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Ελευθέριος Αργυρουδάκης, θα καλείται πλέον Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ειδικότερα των Τμημάτων: α. Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, β. Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων και γ. Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Το Δήμαρχο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Μπελετσιώτης