Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
23.05.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, μετά την τοποθέτηση του υπηρετούντος προσωπικού στις οργανικές μονάδες.

Με τον τρόπο αυτό, ολοκληρώνεται η διαδικασία συγκρότησης των υπηρεσιών του Δήμου σε ενιαία βάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του «Καλλικράτη».

Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις εργαζομένων, κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού.

Ο νέος Οργανισμός διαμορφώθηκε με γνώμονα τα νέα δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με στόχο να διασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, προς όφελος του Δημότη.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (τηλ 210 2020 000 ). 

 

 

Ακολουθεί πίνακας με τη νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Α

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

Β

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Γ

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

 

Δ

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Ε

Νομική Υπηρεσία

ΣΤ

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Ζ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Η

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμηση

Η1

Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών

Η2

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Η3

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Θ

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θ1

Τμήμα αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

Θ2

Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων

Θ3

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Ι

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Ι1

Τμήμα Περιβάλλοντος

Ι2

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

Ι3

Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίου

ΙΑ

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

ΙΑ1

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων

ΙΑ2

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

ΙΑ3

Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΙΑ4

Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΙΒ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΙΒ1

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΙΒ2

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου

ΙΒ3

Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ΙΒ4

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΙΒ5

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

Γραφεία διοικητικών θεμάτων ενταγμένα στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1

Δημοτικής Ενότητας Βάρης

2

Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης

ΙΓ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΙΓ1

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

ΙΓ2

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

ΙΓ3

Τμήμα Προμηθειών

ΙΓ4

Τμήμα Ταμείου

 

Γραφείο Οικονομικών θεμάτων υπαγμένο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1

Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης

 

ΙΔ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΙΔ1

Τμήμα Μελετών και Έργων

ΙΔ2

Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

ΙΔ3

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

ΙΕ

Διεύθυνση ΚΕΠ

ΙΕ1

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΙΕ2

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΙΕ3

Τμήμα ΚΕΠ Βάρης

ΙΕ4

Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης

ΙΣΤ

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

ΙΣΤ1

Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης

ΙΣΤ2

Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος