Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης

...

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στο δημοτικό σύμβουλο Σκουζή Παναγιώτη την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή της Δ.Ε. Βουλιαγμένης και τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει κάθε σχετικό διοικητικό έγγραφο τρεχούσης φύσεως σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. 

 

για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε  την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 και ώρα  13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο του Δήμου μας (Λ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα)  για την  πρώτη  συνεδρίαση του 2013 της ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ  Δ.Ε. Βούλας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση τιμοκαταλόγου περιόδου 2013
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  για τη δωρεάν είσοδο των δημοτών.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δωρεάν είσοδο των υπαλλήλων του Δήμου.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το με αρ. πρωτ. Δήμου 18504/16-4-2013 αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων του Ασκληπιείου Βούλας.