Συμβαίνουν στην πόλη μας

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα διαθέσει για το 2011 στους δημότες του, κάρτες εισόδου στις πλαζ των αντιστοίχων Δημοτικών Ενοτήτων.

Οι κάρτες θα αρχίσουν να διανέμονται στους δημότες των Δημοτικών Ενοτήτων Βούλας και Βάρης από την Δευτέρα 23  Μαϊου 2011.  Για τους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης θα ισχύσουν οι ήδη εκδοθείσες κάρτες από το έτος 2010.

Οι  δημότες των  πρώην Δήμων  Βούλας και Βάρης μπορούν να προσέρχονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων,  προσκομίζοντας και μια μικρή φωτογραφία.

Οι κάρτες θα παραδίδονται στους δημότες από τις Υπηρεσίες του Δήμου το αργότερο μετά από δύο εργάσιμες ημέρες.

Οι δημότες θα εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου τις εργάσιμες  ημέρες από τις 09.00  έως τις 13.00 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ο Δήμος μας προχωρά στη ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων καθαριότητας και δηλώνει παρών σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την αισθητική αναβάθμιση των δημοτικών ενοτήτων μας.

Απευθυνόμαστε σε καθέναν από εσάς ξεχωριστά και σας ζητάμε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες, τους σχεδιασμούς και τις προτάσεις μας για τη δημιουργία ενός οικολογικού, καθαρού Δήμου.

Η δικής σας ενεργή συνεισφορά κάνει τη διαφορά και βοηθά το Δήμο και τις Υπηρεσίες του να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

Γι’ αυτούς τους λόγους :

 • Τα σκουπίδια πρέπει να συσκευάζονται σε γερές σακούλες, καλά δεμένες και να τοποθετούνται πάντοτε - τις βραδινές ώρες (22.00-24.00) – μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

 • Να μην εγκαταλείπετε  ογκώδη αντικείμενα, υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης και κλάδευσης στους δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Για τα αντικείμενα αυτά και για τα προαναφερόμενα υπολείμματα εργασιών καθαρισμού πρασίνου, παρακαλούμε να τηλεφωνείτε στους αρμόδιους επόπτες καθαριότητας, προκειμένου να συνεννοηθείτε σχετικά με τον καθορισμό ημερομηνίας που θα πρέπει να τα εναποθέσετε στο πεζοδρόμιό σας καθώς και για  τις περαιτέρω οδηγίες διευκόλυνσης του έργου της αποκομιδής.

 • Να μην ρίχνετε  μικροαντικείμενα στους δρόμους. Τα μικρά άχρηστα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στα υπάρχοντα καλαθάκια.

 • Να μην ρυπαίνετε τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους.
  Όταν πηγαίνετε στην παραλία να έχετε μαζί σας μια σακούλα (κατά προτίμηση από υλικό ανακυκλώσιμο  ή βιοδιασπόμενο) για να μαζεύετε τα σκουπίδια σας και να τα τοποθετείτε στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων ή σε αυτόν του σπιτιού σας.

 • Στο σπίτι να συνηθίσετε να ξεχωρίζετε κάποια αντικείμενα προτού τα πετάξετε στα σκουπίδια,  όπως τα κουτιά από αλουμίνιο, το χαρτί, το γυαλί, κ.ά, και να τα διαθέτετε για ανακύκλωση.

 • Να χρησιμοποιείτε προϊόντα  φιλικά προς το περιβάλλον, όπου και όταν αυτά υπάρχουν.

Ο Δήμος μας πιστεύει ότι η εφαρμογή των προαναφερόμενων βασικών κανόνων εναπόκειται στην αγωγή, στον πολιτισμό και στην κοινωνική ευαισθησία του καθενός μας.

Ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκρισή σας.

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Διονύσιος Γεωργουλόπουλος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών,


Του μεταβιβάζονται οι  αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :


α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
       γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

καθώς και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
β) Τμήμα Εσόδων και  Περιουσίας
γ) Τμήμα Προμηθειών
δ) Τμήμα Ταμείου.

Στον παραπάνω μεταβιβάζεται επίσης η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και κάθε σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες εγγράφου ή απόφασης.

 

 

 

 

Δημοσθένης Βαμβασάκης - Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος,


Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Περιβάλλοντος
β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου
γ) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων,

της Διεύθυνσης ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
γ) Τμήμα ΚΕΠ Βάρης
δ) Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης,

καθώς και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης, οι αρμοδιότητες ελέγχου του αλιευτικού καταφυγίου και των λουτρικών εγκαταστάσεων, η οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, της Κάρτας Δημότη και θέματα συντονισμού με τις αρμόδιες τοπικές αρχές σχετικά με την Ασφάλεια του Πολίτη και της Περιουσίας του.

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος - Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Πυρασφάλειας


Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

      α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών
      β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
      γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων,

καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες οργάνωσης της πυρασφάλειας του Δήμου, συμμετοχή στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και  υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών, όπως επίσης και η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης αποβλήτων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωσαννά Καραγιάν -  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των κάτωθι τμημάτων της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού:

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Επίσης θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου στην υλοποίηση δράσεων πολιτισμού από τον ΟΑΠΠΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήστος Βαδάσης - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,


Του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα  Πολεοδομικών Εφαρμογών
β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης
       γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Μελετών και Έργων
β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος γεννήθηκε στη Βούλα το 1967, είναι νυμφευμένος με την Κωνσταντίνα Γιάτση και έχουν τρία παιδιά (την Αθηνά, την Πέλλη και τον Δημήτρη).

Εκπαιδεύτηκε στην Αεροπορική Ακαδημία 'FLIGHT SAFETY' των Η.Π.Α., από όπου έλαβε πτυχίο επαγγελματία χειριστή αεροσκαφών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜASTER) στη Διοίκηση Αερομεταφορών από το Πανεπιστήμιο "CITY' του Λονδίνου. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας (Ph.D) στη Διοικητική Επιστήμη της Σχολής Διοίκησης (INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT) (I.S.M) του Παρισιού.

Είναι Κυβερνήτης-Εκπαιδευτής αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας.

Έχει αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δράση και έχει διατελέσει Μέλος, Ταμίας, Γεν. Γραμματέας και Πρόεδρος της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Χ.Π.Α.), συμμετέχοντας επίσης στη διαχείριση του Επικουρικού συνταξιοδοτικού Ταμείου των πιλότων της Ο.Α., καθώς και στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α).

Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ Βούλας (1982) και διετέλεσε Πρόεδρος του 15μελούς του 1ου Λυκείου Βούλας επί διετία (83-84 και 84-85).

Ασχολήθηκε ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας 1990-94 και 2002-10, καθώς και Αντιπρόεδρος του ΔΣ. 1990-1994.

Εξελέγη για τρίτη φορά στις εκλογές του 2006 με το Συνδυασμό της «Δημοτικής Μεταρρύθμισης» του Γιώργου Μάντεση και διετέλεσε Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών και Αναπληρωτής Δημάρχου από τον Ιανουάριο του 2007 ως τον Φεβρουάριο του 2010.

Στις Δημοτικές Εκλογές της 25ης Μαΐου, ως επικεφαλής του συνδυασμού "Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη - Πόλη για να Ζεις", πήρε την πρώτη θέση και από την 1 Σεπτεμβρίου ανέλαβε τα καθήκοντα του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 • Παντελής Κασιδόκωστας - Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης
 • Νικόλαος Ψαλλίδας - Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού έργου Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Μαρία Μπραϊμνιώτη - Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού και Εθελοντισμού
 • Βασίλης Παπαμιχαήλ - Εντεταλμένος Σύμβουλος Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου
 • Μιχάλης Ανδριόπουλος - Εντεταλμένος Σύμβουλος Πράσινων εφαρμογών και «έξυπνων εσόδων»
 • Ηλέκτρα Τσιριγώτη - Εντεταλμένη Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Γιάννης Αγαλιώτης - Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού ΚΕΠ και διαχείρισης καθημερινότητας του Πολίτη
 • Γρηγόρης Καγεώργης - Εντεταλμένος Σύμβουλος Νεολαίας και Απασχόλησης
 • Νίκος Ζυγούρης - Εντεταλμένος Σύμβουλος Σχεδιασμού και Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης
 • Ιωάννης Δήμας - Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Βασίλης Μιχαλόπουλος - Εντεταλμένος Σύμβουλος Διαχείρισης Ρεμάτων και Σχεδίου Πόλης
 • Κωνσταντίνος Σφέτσας - Εντεταλμένος Σύμβουλος Εποπτείας Δημοτικών Εργοταξίων
 • Φιλάρετος Χατζηστεφάνου - Εντεταλμένος Σύμβουλος Εποπτείας και Αναβάθμισης Δημοτικών Εγκαταστάσεων