Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Με αφορμή το περιεχόμενο αναρτήσεων σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης μας να συμμετέχει συνεργαζόμενος σε εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Μαΐου στο κάμπινγκ Βούλας , ενημερώνουμε τους δημότες μας και δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο Δήμος ουδεμία σχέση ή οργανωτική συνεργασία έχει με αυτές τις εκδηλώσεις.

Η πρόληψη των πυρκαγιών είναι υπόθεση όλων

Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης εφιστά για μια ακόμη φορά την προσοχή όλων των πολιτών, σε θέματα πρόληψης πυρκαγιών.

Παρά τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται από το κράτος για πολιτική προστασία και έκτακτο εποχικό προσωπικό δασοπροστασίας, η Δημοτική Αρχή λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, με στόχο να διαφυλάξει τους πνεύμονες πρασίνου της περιοχής μας.

Παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και ψηφίστηκε στη Βουλή στις 4 Απριλίου 2013.

 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων, η παράταση κρίθηκε προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διάδοχο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα», χωρίς να υπάρξει κενό στην εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

 

Δωρεάν μαθήματα μουσικής παρέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών, στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή.

 

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης πνευστών και κρουστών οργάνων, όπως σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα, βαρύτονο, αλτικόρνο, τρομπόνι, μπάσο τούμπα, ντραμς, καθώς και διδασκαλία θεωρίας της μουσικής, μελωδικές ασκήσεις και Dictee. Τα μαθήματα φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο Βάρης (Βάκχου 10, 1ος όροφος). Τα τμήματα λειτουργούν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 15:30 ως τις 20:30.

 

Ο Δήμαρχος

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

3.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 454/Β/26-02-2013).

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, με αντικείμενο απασχόλησης σε θέματα που άπτονται της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.